Địa chỉ: 173 Nguyễn Đình Thi, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

SĐT: 0912978844 – 0911913434

Email: hotayviewsushi@gmail.com